arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sõidukiirus on jaotusnihke varjatud põhjustaja
Nimi Kristjan Roosild
Kokkuvõte Antud töö uurib erineval sõidukiirusel genereeritud andmete mõju isesõitvatele tehis- närvivõrkudele, näiteks juhul kui turvalisuse eesmärgil testitakse mudelit madalatel kiirustel. Autonoomse mänguauto Donkey Car abil leiame, et halva sõitmisoskuse põhjuseks võib tõepoolest olla ebasobiv kiiruse valik. Sõitmine kiirusel, mis on süsteemi jaoks uudne mõjutab seda negatiivselt läbi kahe mehhanismi. Esiteks, kiirem sõit toob kaasa agressiivsema keeramise mis tähendab väljundite muutust. Teiseks, mitmekaadriliste mudelite puhul on uudse kiiruse näol tegemist jaotusvälise sisendiga, mis on teada probleem tehisnärvivõrkudele.
Uuringu tulemused näitavad kui oluline on isesõitvate süsteemide testimine ja rakendamine neile teadaolevatel kiirustel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d) Ardi Tampuu
Kaitsmise aasta 2022
PDF