Seletatav faktikontroll tugevdusõppepõhise teabegraafi-arutluskäiguga

Nimi
Gustav Nikopensius
Kokkuvõte
Faktide käsitsi kontrollimine jääb valeväidete tootmise ja levitamise väledusele alla. Arvutid suudavad fakte inimestest palju kiiremini kontrollida. Automatiseeritud faktikontroll tähendab faktiväite kõrvutamist asjakohaste teadmistega. Kõrvutamisega tegeleb tihti masinõppe algoritm. Teabegraafid esitavad teadmisi efektiivselt ja need on ka masinloetavad. Käesolev uurimus sõnastab arvutusliku faktikontrolli probleemi tugevdusõppe põhise teabegraafil arutlemise probleemina. Katsetulemused näitavad, et teabegraafil arutlemist saab kasutada, et kontrollida fakte ja seletada kontrolli tulemust inimesele mõistetaval viisil arutluse teekonnana. Teekonnad võivad aidata faktikontrolli spetsialiste lihtsasti loetavate juhtnööridega, mis parandab tehisintellektisüsteemide läbipaistvust ja seega ka usaldust saavutatud otsuste vastu. Tehisintellekti ülesanne on leida teekond, mis lükkab ümber või kinnitab faktiväidet, ent tehisintellekt ei anna ise tõesusotsust. Tõesusotsuseni jõutakse hääletusmehhanismiga, mis kasutab tehisintellekti toodetud teekondasid. Saadud teekondi võib esitleda inimesele, et ta saaks nende põhjal ise otsustada, kas esitatud tõendid on veenvad või mitte. Tehisintellekti ja inimeste vaheline mõistmine aitab kaasa usaldusele ja koostööle.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mohit Mayank, Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF