Sotsiaaltehniliste süsteemide nõuete projekteerimise jälgitavuse süstemaatiline ülevaade: tööstustavad ja vajadused

Nimi
Chingiz Mammadli
Kokkuvõte
Nõuete jälgitavus (inglise keeles: requirement traceability; lühend: RT) tuleb kasuks tarkvaraarenduse elutsükli mitmesuguste artefaktide vaheliste erinevuste mõjude määramisel. RT tagab, et kogu süsteem oleks kvaliteetne ja korrektne. Lisaks aitab see muudatuste juhtimise protsessile kaasa, kuna pakub loogilist seost tarkvaraarenduse tavade vahel. Käesolevas lõputöös on vaadeldud olulisi meetodeid hetkel olemasolevas RT tegevuses ning olemasolevad RT tehnikad on klassifitseeritud nende valdkondade ja nõuete alusel. Samuti on uuritud tööriistu, tööstustavasid, lähenemisviise ning nende panust ja kompromisse. Tähtsamate tulemustega on esile tõstetud ka tuleviku uuringuteemad. 46 uurimistöö abil on uuritud empiirilisi, kvalitatiivseid, kvantitatiivseid, väleduspõhiseid, hübriid-, plokiahela-, loomuliku keele töötlemise (inglise keeles: natural language processing; lühend: NLP) ja masinõppe (inglise keeles: machine learning; lühend: ML) tehnikaid. Süstemaatiline kirjanduse ülevaates on tuvastatud (i) sotsiaal-tehniliste süsteemide (inglise keeles: socio-technical systems; lühend: STS) kirjanduses populaarseimad tavad ja nende poolt avaldunud mõju tööstusele ning (ii) uued trendid ja lähenemisviisid, mida kirjandus ja tööstus kasutavad. Vaadeldud kirjanduse tulemused ja leiud näitavad nõuete varieerumist ja nende avaldatud mõju kogu süsteemile. Süstemaatiline ülevaade (inglise keeles: systematic review; lühend: SR) on lisaks püüdnud uurida neid kohti, mis varasemates kirjandusülevaadetes on katmata jäetud, uuringus on hõlmatud vaid valdkonnapõhine kirjandus ja juhtumiuuringud. Uurimustöös on SR kokkuvõtlikult analüüsinud STS-ides viimase viie aasta jooksul RT valdkonnas tehtud tööd. SR-is on järeldatud, et edaspidiste uuringute puhu. tuleb uurida plokiahelat, NLP-d ja ML-i hõlmavaid erisuguseid tavasid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ishaya Peni Gambo
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF