Mikroteenuse loomine ettevõtte 1oT andmete haldamiseks

Nimi
Markus Leemet
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua ettevõttele 1oT andmehalduse mikroteenus, mis kogub kokku ja töötleb ettevõtte jaoks olulisi andmeid. Andmehalduse mikroteenuse sisendandmed pärinevad eksisteerivatest 1oT teenustest ja 1oT partneritelt. Mikroteenus viib andmed sobivale kujule ja edastab teenusess Power BI. Kirjalik töö annab ülevaate nii töödeldavatest andmetest kui ka andmehalduse mikroteenuse arhitektuurist. Töö lõplikuks väljundiks on anda ettevõttele 1oT ülevaade oma klientidest ja teenuste tarbimistest, et oleks võimalik langetada andmetel põhinevaid ärilisi otsuseid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF