Mikroteenuse loomine projekti Techyon vahevarakihti

Nimi
Robert Leht
Kokkuvõte
Käesoleva töö raames arendatakse mikroteenus programmeerimiskeeles Go, mis hakkab kuuluma Techyoni veebiplatvormi hulka. Techyon on tarkvara teenusena (SaaS) platvorm, mis pakub uuenduslikke töötlus- ning analüütikavahendeid Norra elektrisüsteemi kontekstis. Arendatud teenus implementeerib Techyoni veebirakenduse hulka kuuluvat jääkaruande koostamise funktsionaalsust uuendatud kujul, mis on mõeldud parandama mahuka aruande koostamise kiirust ning stabiilsust. Jääkaruande abil saavad Norra võrguoperaatorid raporteerida oma iga-aastast analüütikat riiklikule elektrisüsteemile. Töös tutvustatakse mikroteenuseid, nendel põhinevat arhitektuuri ning teenuse arendamisel kasutatud tehnoloogiaid. Samuti selgitatakse lähemalt tarkvara ehitamise struktuuri, kus kasutajaliidese ning serveripoolsete teenuste suhtlus toimub läbi rakendusprogrammiliidese vahendaja ehk vahevarakihi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF