DeepMOOC platvormile tagarakenduse arendamine

Nimi
Märt Tender
Kokkuvõte
Tartu Ülikoolis arendatakse uut veebiplatvormi nimega DeepMOOC, mis avardaks programmeerimisainetes tudengite teadmiste kontrollimise viise. Rakenduse rõhk on programmeerimisülesannete automaatkontrollide süsteemil, kuid läbi pistikprogrammide süsteemi hakkab rakendus toetama ka teistsugused ülesandeliike. Käesolev bakalaureusetöö keskendus DeepMOOC platvormi tagarakenduse üles ehitamisele, sealhulgas rakenduse tööks vajalike tehnoloogiate valikule ja andmebaasiskeemi loomisele. Lisaks loodi rakenduse autentimis- ja volitamissüsteem, mitmed tagarakenduse teenused eesrakendusega suhtlemiseks ning integratsioon andmebaasiga. Antud töö raames valmis DeepMOOCi tagarakenduse teine versioon. Töös selgitatakse uue tagarakenduse loomise põhjuseid ning tuuakse paralleele esimese versiooniga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tõnis Hendrik Hlebnikov, Ahti Põder
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF Lisad