Protsessikaeve Eesti terviseandmetel

Nimi
Musa Salamov
Kokkuvõte
Tervishoiuinfo tekib ja seda säilitatakse tänapäeval valdavalt elektroonilisel kujul. Sellise info analüüsimiseks saab kasutada mitmesuguseid andmepõhiseid meetodeid, näiteks äriprotsesside kaevandamist. Hoolimata selle meetodi potentsiaalist pole protsessikaevandamist Eesti terviseinfol teadaolevalt varem rakendatud. Käesolev töö analüüsib protsesside kaevandamise otstarbekust Eesti tervishoiuandmetest, selle piiranguid ja parendusvõimalusi. Täpsemalt analüüsiti Apromore'i abil emakakaelavähi sõeluuringuga seotud protsesse Eesti kolmest andmekogust loodud koondandmestikul. Selle lõputöö tulemuseks on protsesside kaevandamise kasutusjuhtude loetelu, nende piirangud ja parendusettepanekud.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Milani, Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF