Äriprotsesside optimeerimine diferentseeritud ressurssidega

Nimi
Jonas Pieter G. Berx
Kokkuvõte
Äriprotsesside optimiseerimise eesmärgiks on ühe või enama tulemuslikkuse meetme parendamine äriprotsessi mudelis. Äriprotsessi on võimalik täiustada, tehes muudatusi selle protsessi ressursside eraldamise etappi. Ressursside eraldamine viitab protsessis saadaval olevate ressursside ümber jagamisele ettevõtte eesmärkide täitmiseks. Valesti konfigureeritud ressursside eraldamine võib aga avaldada tugevat mõju protsessi hinnale ning tsükli pikkusele. Selle probleemiga tegelemiseks peavad optimiseerimislahendused olema kohaldatud, arvestamaks diferentseeritud ressurssidega.
Igal diferentseeritud ressursil on oma kalender, võimaldamaks seda paremini kohandada ning parendades seejuures äriprotsessi optimeerimist.
Käesolevas teadustöös on esitatud mitme-eesmärgiline ressursside eraldamise meetod, eesmärgiga vähendada diferentseeritud ressursside abil äriprotsesside kulu ning tsükliaega. Antud lahendus otsib heuristiliselt üle kõikide võimalike ressursside eraldamise hulga, kasutades selleks simulatsioonimudeleid, mis hindavad igat ressursi eraldamise varianti.
Empiirilise hindamise tulemusena selgus, et iteratiivne ressursside eraldamine üheskoos ressursside kalendrite kasutamisega annab tõhusaima tulemuse nii eraldamise kui ka kalendrite optimiseerimise hinna- ja ajakulus.
Lisaks on antud töös implementeeritud veebirakendus, et hõlbustada esitatud optimiseerimise algoritmiga tutvumist.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Orlenys Lopéz-Pintado, Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF