Äriprotsesside simulatsioon diferentseeritud ressurssidega

Nimi
Iryna Halenok
Kokkuvõte
Äriprotsesside simulatsioon on lähenemine, mis võimaldab meil teha "mis-oleks-kui“ analüüsi. Selle abil saame analüüsida praegust äriprotsessi, käsitsi leida parendusvõimalusi, neid modelleerida ja seejärel ennustada nende mõju simulatsiooni abil. Simulatsioonitööriista sisendiks on äriprotsessi mudel, millele on lisatud simulatsiooniks vajalikud lisaandmed, nagu näiteks ressursside kättesaadavus. Samas toetavad olemasolevad simulatsioonitööriistad vaid protsessi põhielemente, nagu näiteks tegevused ja otsustuspunktid (lüüsid). Reaalses elus ei pruugi ressurss aga tegevusi teha mitte kohe pärast seda kui tegevused muutuvad lubatuks, vaid selle asemel oodata, kuni koguneb suurem grupp ootel tegevusi, mille saab seejärel ühe korraga teha (partii töötlemine). Või kui mitu tegevust on samaaegselt ootel, siis võib ressurss seada ühe tegevuse teise ees esikohale (ülesannete prioritiseerimine). Lisaks võib äriprotsesside simulatsioon kasu saada täiendavate käitumisete modelleerimiseks vajalike sündmuste toetamisest. Näiteks taimeri seadistamine 2 tunniks või väliste osapooltega suhtluse modelleerimine (kliendile helistamine, kliendilt sõnumi vastuvõtmine jms). Me nimetame seda tüüpi sündmusi vahepealseteks sündmusteks, kuna need toimuvad protsessi täitmise käigus. Käesolev töö panustab eespool nimetatud kontseptsioone (partii töötlemine, ülesannete prioritiseerimine, vahesündmused) implementeerimisse kasutades juba olemasolevat simulatsioonimootorit, mis toetab diferentseeritud ressursside seadistamist. Samas ei ole aluseks võetud simulatsioonimootoril, nimega Prosimos, veebiliidest ja seda saab kasutada ainult käsurealiidese kaudu. See on aga omakorda vähendanud Prosimose kasutuselevõttu praktikas. Käesoleva lõputöö eesmärk on lisaks vähendada käsurealiidese kasutusest tulenevat tehniliste teadmiste eeldust, et seeläbi võimaldada tehnilise taustata inimestel, näiteks ärianalüütikutel, antud tööriista kasutada. Antud eesmärgi saavutamiseks arendame nullist täiesti uue veebirakenduse. Veebirakenduse järjepidevaks arenduse käigus kontrollimiseks kirjutame üksuse- ja integratsiooniteste, lähtudes otsustustabeli testimise lähenemist. Loodud tarkvara hindamiseks analüüsime kasutusele võetud kontseptsioonide implementatsiooni skaleeruvust. Käesoleva magistritöö tulemused on osaliselt juba demo artiklina avaldatud.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Orlenys López-Pintado, Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF