Metaverse finantssektoris

Nimi
Yana Halas
Kokkuvõte
Esilekerkivad tehnoloogiad võivad tööstusharusid häirida. Uute tehnoloogiate esilekerkimise tõttu seisavad väljakujunenud ärimudelid sageli silmitsi muutustega ja ilmuvad ka täiesti uued ärimudelid. Viimasel ajal on Metaverse'i peetud üheks arenevaks tehnoloogiaks. Paljud sektorid hakkasid Metaverse'i võimalusi uurima ja finantssektor on üks neist. Selle konteksti valguses käsitleb lõputöö viit uurimisküsimust, mis keskenduvad ühele olulisele uurimiseesmärgile: kuidas finantssektor Metaverse'ist kasu saab? Sellele küsimusele vastamiseks koguti andmeid töötades läbi olemasolevat kirjandust ja intervjueerides eksperte. Saadud andmed puhastati, analüüsiti ja struktureeriti raamistikku. Seega on selle lõputöö panus Metaverse'i raamistik. Antud raamistik kategoriseerib Metaverse'i kasutusviise finantssektori tarbeks. Samuti annab see teavet selle osas, millist väärtust toob iga kasutusviiside kategooria finantsasutustele ja nende klientidele. Lisaks sisaldab raamistik teavet Metaverse'i mõju kohta finantssektorile, väljakutsete ja uue tehnoloogia laiema kasutuselevõtu ajaraamide kohta.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF