Faktikontrolli artiklite omaduste selgitamine

Nimi
Peeter Niidas
Kokkuvõte
Erineva teabe hulga kiire kasvu ja leviku ajastul on valeinformatsiooniga võitlemisel oluline mõista fakte kontrollivate uudiste omadusi. Lõputöö eesmärk on uurida faktikontrolli uudistele iseloomulikke tunnuseid, analüüsides tekstis kasutatud semantilisi ja keelelisi tunnuseid ning sotsiaalmeedia mõju. Lõputöös uuriti eituste, emotsioonide, mitmekeelsuse ja sotsiaalmeedia mõju, kasutades tekstianalüüsi tööriistu nagu regex ja mitmed keeletöötluse (NLP) teegid. Sotsiaalmeedia analüüsi osas tuvastati ja analüüsiti täieendavalt ka uudistes viidatud hüperlinkide mõju.
Analüüsi tulemused näitasid eituste, emotsioonide ja üldise tonaalsuse mõningast rolli fakte kontrollivates uudistes. Tulemused avavad tõeste ja väärate väidete tuvastamisel kasutatud keeleliste ja semantiliste tunnuste rolle. Lõputöös uuriti ka emotsioonide ja sotsiaalmeediale viitamise mõju faktikontrolli uudistele. Lõputöö eesmärk on anda ülevaade eelpool nimetatud seostes leiduvatest omadustest ja anda suuniseid tulevastele uuringutele parandamaks faktikontrolli uudiste sisust arusaamist.
Lõputöös on välja toodud ka suunised automatiseeritud tööriistade väljatöötamiseks, meediapädevuse hariduse parandamiseks, platvormide vahelise analüüsi uurimiseks ja faktikontrolli strateegiate mõju hindamiseks. Nimetatud suunised võimaldavad parandada arusaamist valeinformatsiooni levikust, et aidata välja töötada tõhusamaid faktide kontrollimise metoodikaid. Kuna antud teemal on tehtud mitmeid uurimustöid, kuid igas töös on kasutatud erinevat metoodikat, tuuakse lõputöös välja ka standardiseeritud tehnikate väljatöötamise olulisus tulevaste uuringute kiirendamiseks ja võrreldavuse saavutamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Shakshi Sharma, Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF