Liikumismustrite mõistmine GPS-andmete kaudu

Nimi
Emma Belinda Semilarski
Kokkuvõte
Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) on võimaldanud koguda inimeste asukohaandmeid. Üks võimalik GPS-andmete kasutusviis on liikumismustrite uurimine. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on liikumismustrite avastamine ja huvipunktide tuvastamine, et saada ülevaadet inimeste ajalis-ruumilistest mustritest Tartumaal. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse uurimusliku analüüsi võtteid, nagu andmete eeltöötlus, visualiseerimine ja statistilised testid. Bakalaureusetöö tulemused kirjeldavad Tartus ja selle lähiümbruses liikuvate inimeste ajalis- ja ruumilisi mustreid ning toovad andmete põhjal välja enim külastatud kohad. Saadud tulemused panustavad inimeste liikuvuse analüüsi valdkonda ning neid saavad ära kasutada linnaametnikud ja poliitikakujundajad linnaplaneerimise strateegiate väljatöötamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Rahul Goel, Anto Aasa, Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF