Praktikumimaterjal: Stsenaariumita graafilise kasutajaliidese testimine kasutades testimise tarkvara TESTAR

Nimi
Taavi Karelson
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on loodud graafilise kasutajaliidese testimise praktikumimaterjali uuendamine ja täiendamine Tartu Ülikooli kursuse “Tarkvara testimine” (LTAT.05.006) jaoks. Antud töös kirjeldatakse ellu viidud muudatusi võrreldes eelneva materjaliga, töö käigus loodud materjale, analüüsitakse tudengite tagasisidet ja tehakse ettepanekuid materjalide paremaks muutmiseks. Loodud materjale kasutati 2023. aasta kevadsemestril.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, Faiz Ali Shah
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF