Plagiaadikontroll programmeerimise logide põhjal

Nimi
Rene Kütt
Kokkuvõte
Plagiaat on akadeemilistes ringkondades kriitiline probleem ja õpetajad vajavad tõhusaid vahendeid plagiaadi tuvastamiseks. Hetkel kasutab enamik plagiaadi kontrollijaid lähtekoodi võrdlust, mis ei ole tõhus õpilaste varjamistehnikate vastu. See lõputöö pakub uudset lahendust võimaliku plagiaadi tuvastamiseks programmeerimisülesannete lahendustes, kasutades sisendiks logisid, mis on genereeritud Thonny IDE poolt või selle lõputöö osana loodud IntelliJ Platform pistikprogrammiga PALG (Programming Activity Log Generator). Lahendus on integreeritud veebirakendusse nimega Thonny Log Analyser, mis võtab sisendlogideks Thonny IDE genereeritud logid. Rakendust Thonny Log Analyser muudeti nii, et see töötaks IntelliJ Platformi pistikprogrammi genereeritud logifailidega ja sellest tulenev veebirakendus kannab nime PALA (Programming Activity Log Analyser). Veebirakenduses olev plagiaadikontroll analüüsib logisid kasutaja määratud kriteeriumide alusel nagu käivitamiste arv, töötamise aeg, logifaili suurus ning kleebitud teksti ja käsitsi sisestatud teksti suhe.
Plagiaadikontroll sisaldab ka võrdlusel põhinevat funktsionaalsust. Rakendus võrdleb sõltuvalt valitud analüüsitüübist logifaile omavahel või erinevates ülemistes kaustades olevaid logifaile. Samuti kontrollib identsete failide olemasolu, identsete tekstide kleepimist, lähtekoodide kleepimist ja lähtekoodide sarnasust. Lähtekoodide sarnasus arvutatakse Dice'i koefitsiendi abil.
Lahenduse eesmärk on anda õpetajatele kiire ja tõhus ülevaade võimalikest plagiaatidest programmeerimistöödes. Lahendus on loodud töötama sujuvalt Moodle’i toiminguga "Salvesta kõik esitatud tööd", mis loob ZIP-faili, mida veebirakendus saab otse analüüsida. Lahenduse tõhusust demonstreeritakse eksperimentaalsete hindamiste kaudu ning tulemused näitavad, et see võib aidata õpetajatel programmeerimisülesannetes plagiaati tõhusalt tuvastada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marina Lepp, Heidi Meier
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF