Preskriptiivse protsessi jälgimise väljundi visualiseerimine

Nimi
Lana Botchorishvili
Kokkuvõte
Protsessikaevanduse tekkimine äriprotsesside haldamises on loonud võimaluse arendada algoritme, mis ennustavad tulevasi protsesse ajalooliste sündmuslogide põhjal, et parandada operatiivset efektiivsust. Edasised täiustused on tulnud reaalajas preskriptiivsete protsessi jälgimise tööriistade kujul, mis tuvastavad volatiilseid protsessi juhtumeid ja soovitavad sekkumisi tulevaste tegevuste ennetamiseks riskantseks muutumise korral. Üks peamisi väljakutseid selles valdkonnas on sekkumiste selge ja lihtne edastamine lõppkasutajatele. Käesolev uurimus viidi läbi reaalajas tööriista arendamiseks, mis visualiseerib saadaolevaid sekkumisi ja nende mõju protsessi juhtumile. Tööriist aitab toetada protsessianalüütikuid tegevuste tuvastamisel, mis parandavad KPI-d või takistavad protsessi alaoptimaalse tulemuse saavutamist. Selle tulemusel valmib operatiivne juhtpaneel - Kairos - mis visualiseerib preskriptiivse protsessi jälgimise väljundit.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani, Alexander Udo Nolte, Kateryna Kubrak
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF