Uue ülesandekogu ja kodutöödele vastavate murelahendajate koostamine kursusele ,,Introduction to programming II’’

Nimi
Henri Laats
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli kursus ,,Introduction to programming II’’ on programmeerimise algkursuse teine osa. Kursus on ingliskeelne ning sellel osalevad üliõpilased on erineva tausta ja oskustasemega. Käesoleva bakalaureusetöö raames uuendati kursuse ülesandekogu ning koostati kodutöödele vastavad murelahendajad. Uus ülesandekogu aitab vähendada lahenduste levikut üliõpilaste seas ning soodustab seeläbi iseseisvat õppimist. Murelahendaja on küsimustest ja vihjetest koosnev abimaterjal, mille eesmärk on üliõpilasi toetada koduse ülesande lahendamisel, andes neile probleemide lahendamiseks suuniseid. Lisaks aitavad murelahendajad leevendada õppejõudude koormust, kuna üliõpilased ei pea abi saamiseks iga kord praktikumi juhendaja poole pöörduma. Lõputöö raames uuendati kokku 29 ülesannet ning koostati 9 murelahendajat. Loodud õppematerjalidele küsiti tagasisidet kursuse praktikumi juhendajatelt. Saadud tagasiside analüüsiti ja selle põhjal täiendati õppematerjale vastavalt soovitustele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reelika Suviste
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF