Veebiliidesega infosüsteemi loomine liikumiseks Tartu Ülikooli hoonete vahel

Nimi
Ahti Ankro
Kokkuvõte
Töö eesmärk on luua veebiliidesega infosüsteem, kus on võimalik saada juhiseid Tartu Ülikooli hoonete vaheliseks liikumiseks. Töös vaadatakse olemasolevaid süsteeme ja pannakse kirja loodava süsteemi nõuded. Kirjeldatakse kasutatuid tehnoloogiaid ning valminud süsteemi ja selle testimist. Vaadatakse ka võimalikke edasiseid arendamise võimaluseid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF