Katuste päikeseenergia potentsiaalide visualiseerimine targas linnas

Nimi
Alan Kolk
Kokkuvõte
3D-hoonete katuste visualiseerimine päikeseenergia potentsiaali andmetega kaardipõhises rakenduses annab uue pilgu katusel asuvate päikesepaneelide kasutamise võimalikele eelistele targas linnas. Kohalike omavalitsuste, linnade ja üksikisikute jaoks võimaldab hoonete päikeseenergia potentsiaali visualiseerimine paremini hinnata, milline oleks maksimaalne kasu kui kasutada päikesepaneele linna majade katusel. Käesolevas töös analüüsiti ja töötati välja lahendus linna 3D-hoonete visualiseerimiseks, kasutades 3DCityDB veebi kaardirakendust, edasi arendades olemasolevat Magistritöö projekti. Töö käigus valimisid skriptid, mis värvivad päikesepotentsiaali põhjal KML andmefailides asuvaid 3D-hoonete katuseid. Valminud lahendus kasutab avatud lähtekoodiga tarkvaraga ning on võimeline visualiseerima Eesti CityGML andmeid, millele on omistatud päikesepotentsiaali andmed. Varasemalt olemasoleva projekti vead parandati ning toodi välja uue lahenduse võimalikud edasiarendused. Valminud töö on aluseks ka tulevastele CityGML andmeid kasutavatele 3D-visualisatsioonidele ning valminud veebirakendust saab edasiarendusena veelgi täiustada, et võimaldada muid semantilisi 3D-visualisatsioone.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF