NATO standardsete lahingutoimingu sümbolite asendi tuvastus sümboli nõuete alusel

Nimi
Karl-Kristjan Kõverik
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärk on arendada närvivõrgu mudeleid, mis suudavad täpselt tuvastada NATO lahingutoimingu sümbolite asendit. See uurimistöö on oluline, kuna NATO lahingutoimingu sümbolid mängivad olulist rolli sõjaliste operatsioonide planeerimisel ja nende identiteedi, asukoha ja asendi automaatne tuvastamine säästab digitaalsete sõjaliste plaanide loomisel väärtuslikku aega ja ressursse.
Uurimistöö esimene samm hõlmas oluliste komponentide määramist, mis on vajalikud lahingutoimingu sümbolite rekonstrueerimiseks KOLT digitaalsesse planeerimissüsteemi. Selleks oli vaja põhjalikku analüüsi lahingutoimingu sümbolitest ja nende omadustest. Selle analüüsi abil suutsime tuvastada olulised omadused, mida mudelid peavad tuvastama, et iga lahingutoimingu sümbolit piisavalt iseloomustada.
Uurimistöö teine ülesanne hõlmab mudelite arendamist, mis suudavad täpselt tuvastada lahingutoimingu sümbolite rotatsiooni. Lisaks on trajektoori sümbolite puhul oluline arendada mudeleid, mis suudavad trajektoori sümbolid täpselt tuvastada ja kirjeldada. Siiski on käsitsi joonistatud sümbolite asendi tuvastamine keeruline, kuna sama tähendusega sümbolitel on sageli märkimisväärne varieeruvus. Seetõttu peab mudel olema kavandatud selle varieeruvuse arvestamiseks.
Uurimistöö edul on sõjalistele operatsioonidele märkimisväärne mõju. Lahingutoimingu sümbolite asendi täpne ja tõhus tuvastamine täiendab YOLO-põhist lokaliseerimist, mida uurimisrühmas samaaegselt rakendatakse, võimaldades tehisintellektil
põhinevat sõjaliste plaanide digitaliseerimist. Kiire digitaalseerimine suurendab oluliselt olukorra teadlikkust ja otsustusvõimekust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Ardi Tampuu
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF