Veebirakenduse loomine kursuse „Programmeerimine“ programmeerimisülesannete haldamiseks

Nimi
Kaur Taal
Kokkuvõte
Selle bakalaureusetöö tulemusena valmis Tartu Ülikooli kursusele „Programmeerimine” (LTAT.03.001) uus veebirakendus. Veebirakenduse abil on kursuse õppejõududel võimalik süsteemi lisada kursusega seotud dokumente. Neid dokumente on võimalik muuta, kustutada ja alla laadida. Enne rakenduse arendamist analüüsiti nii veebirakenduse olemust kui ka tehnoloogiaid, mille abil rakendust arendama hakati. Lisaks tehnoloogiate analüüsile anti ülevaade valmiva süsteemi nõuetest. Pärast arenduskäiku kirjeldati valminud osade arhitektuuri ja nende ülesandeid süsteemis. Viimase sammuna koostati kasutajate jaoks tagasisideküsitlus, mille abil hinnati süsteemi vastavust püstitatud nõuetele. Tagasisideküsitluse tulemusi kasutati osaliselt ka edasiste arendusplaanide paika panemiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts, Reimo Palm
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF