Õppijate tulemuste ennustamise tööriist

Nimi
Uku Zingel
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamise käigus valmis tööriist, mis võimaldab ennustada aine "Programmeerimine" tudengite tulemusi. Tööriistaga saab ennustada õppija lõpptulemust aines igal hetkel semestri esimese kuueteistkümne nädala jooksul. Tööriist on põhiliselt mõeldud selle aine õppejõududele, kes saaksid selle abil juba varakult tuvastada tudengeid, kes võivad aine läbi kukkuda. Selle kasutamiseks tuleb hankida käesoleva aine hinnete ja Moodle’i logide failid. Tööriista loomiseks kasutati programmeerimiskeelt Python ja erinevaid masinõppe tehnikaid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reimo Palm
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF