NATO lahingutoimingute sümbolite märgendatud andmestiku kogumine ja kasutamine tuvastusmudelite täiustamiseks ja võrdlemiseks

Nimi
Aral Açıkalın
Kokkuvõte
Tehisnärvivõrke kasutatakse laialdaselt objektide tuvastamiseks piltidelt, kuid nende treenimiseks on vaja väga palju andmeid. Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) lahingutoimingute sümbolite tuvastamiseks objektituvastuse närvivõrkude abil ei ole neid nõudmisi andmehulgale võimalik täita. Lisaks oleks lahingutoimingute sümbolite märgendamine päris andmetel väga aeganõudev ja kulukas.
Selle lõputöö eesmärk on koguda ja märgendada NATO lahingutoimingute sümbolite andmestik, pakkuda osa sellest meie lahenduste ja tulevaste lahenduste võrdlusaluseks ning lisaks pakkuda välja erinevad meetodid, kuidas kasutada osa nappidest kogutud andmetest meie mudelite võimekuse parandamiseks. Valisime objektituvastuseks YOLOv5 närvivõrgu ja kasutasime seda andmete erinevate kasutusviisidega katsetamiseks. Töö tulemusena kogusime ja märgendasime 113 pilti. Välja pakutud võrdlusaluse jaoks valisime välja viis mõõdikut. Lisaks leidsime, et kui andmestiku suurus on piiratud, on andmekogumist teabe eraldamine ja selle kasutamine kunstlike andmete genereerimiseks efektiivsem võrreldes napi andmestiku otsese kasutuselevõtuga treeningandmepunktidena.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Ardi Tampuu
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF