NutriData toitumisprogrammi kasutatavuse testimine

Nimi
Änn Jõgi
Kokkuvõte
Kasutajamugavuse moodustab õpitavus, efektiivsus, meeldejäävus, vead ja rahulolu ning selle hindamiseks on välja töötatud palju erinevaid meetodeid. Selle magistritöö eesmärk oli hinnata NutriData toitumisprogrammi kasutusmugavust. Töö eeldus oli, et programmis esineb kasutajamugavuse vigu. Välja tulnud kitsaskohtade põhjal sai luua Nutridata arendusplaani 2023. aastaks.
Magistritöö käigus hinnati NutriData toitumisprogrammi kasutatavust kahel meetodil: heuristiline hindamine ja kasutatavuse testimine. Mitme meetodi kasutamine tasus ennast ära, kuna tulemused täiendasid üksteist ning aitasid välja mõeldud lahendusi paremini prioritiseerida. Kuue kasutaja keskmine SUS (süsteemi kasutatavuse skaala) punktisumma toitumisprogrammile oli 68 punkti, seega tulemus andis toitumisprogrammile hinnangu OK ja hea vahel. Kolm NutriData meeskonnaliiget viisid läbi heuristilise hindamise. Mitme inimese poolne individuaalne hindamine oli kasulik, kuna 35% vigadest avastati üksteisest eraldi. Kasutatavuse testimisest võttis osa kuus osalejat, kellega viidi läbi lisaks intervjuud. Intervjuude käigus tehtud ettepanekutest pea kolmveerand võeti 2023. aasta arendusplaani. Uuringu puudustele pakuti lahendusi ning saadud õppetundidest tehti järeldusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF