Eesti Jalgpalli Liidu koondiste haldussüsteemi uuendamine

Nimi
Otto Kase
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on viia Eesti Jalgpalli Liidu koondiste haldussüsteem vananenud Manageri rakendusest üle Eesti Jalgpalli Liidu informatsiooni ja registreerimise internetipõhisesse süsteemi. Töö käigus analüüsitakse vana süsteemi, mis on kirjutatud C++ programmeerimiskeeles, ning ühe välismaise firma süsteemi. Seejärel vaadatakse üle vana süsteemi jaoks loodud andmemudel ja tehakse vajalikud muudatused. Uue süsteemi loomisel kasutatakse põhiliselt PHP ning JavaScripti skriptimiskeeli ning Fomantic UI raamistikku.
Töö lõpus kirjeldatakse valminud süsteemi erinevaid vaateid. Samuti analüüsitakse uuele haldussüsteemile antud tagasisidet ning kirjeldatakse võimalikke edasiarendusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF