Kujugrammatika redigeerija

Nimi
Mathias Plans
Kokkuvõte
Lõputöö kirjeldab uut meetodit, mida saab kasutada protseduurilise generatsiooni tarbeks Godot mängudes. Arendati kaks uut tööriista. Esimene tööriist on kujugrammatika redigeerija, mida saab kasutada kujugrammatika parameeter defineerimiseks. Grammatika reeglid defineeritakse visuaalse kasutajaliidese abil, mis teeb selle protsessi intuitiivseks. Teine tööriist on Godot lisaprogramm, mis võimaldab kasutaja defineeritud grammatikat kasutada reaalajalistes rakendustes. Mõlemad tööriistad põhinevad uutel algoritmidel ja andmestruktuuridel, mis käsitlevad kolmemõõtmeliste kujude topoloogiat ja geomeetriat. Lõputöö näitab, et antud tööriistad on piisavad, et luua varieeruva kujuga objekte.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF Lisad