Konkurentsivõimeline stsenaariumide prognoosija kasutades XGBoosti ja Gaussi koopulat

Nimi
Denys Kolomiiets
Kokkuvõte
Viimastel aastatel on stsenaariumiprognoosimist uuritud ja arendatud mitme autori poolt. See on kasulik tehnika taastuvenergia tootmise jaoks ja on äärmiselt oluline ühiskonnale, mis läheb üle fossiilkütuste kasutamiselt energia tootmisel. Praegu on stsenaariumiprognoosimise ülesande lahendamiseks üheks meetodiks generatiivsed mudelid. Selle magistritöö peamine eesmärk on välja töötada lähenemisviis, mis ületab praegu parima mudeli, kasutades otsustuspuu meetodit. Käesolevas töös arutatakse ka võimalikke täiustusi otsustuspuu mudelites stsenaariumiprognoosimisel. Meie lähenemisviis on ületanud generatiivsete mudelite jõudluse, muutes selle kindlaks uueks baasjooneks tulevastele teadlastele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Novin Shahroudi, Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF Lisad