Saaduste kvaliteedi ja pestitsiidi jääkide hindamine valgussensori tehnoloogia abil

Nimi
Karina Rao
Kokkuvõte
Kui toodangu kvaliteedi hindamine väärtusahela eri etappides on oluline toidukao ja raiskamise vähendamiseks, siis pestitsiidide jääkide kindlaks määramine saadustes leevendab ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Valgussensori tehnoloogia võimaldab mitteinvasiivselt ja kulutõhusalt tuvastada värskete saaduste ainulaadseid sõrmejälgi. Uurimistöö 12-päevase saaduste lagunemisperioodi jooksul tehti kindlaks, et valguse peegeldusvõime on tõhus viis juurviljade kvaliteedi hindamisel. AdaBoost klassifikatsioonimudel, mille sisendparameetrid olid sinise valguse peegeldusvõime väärtus, juurviljade tüüp ja heleduse tase, saavutas täpsuse 92.4%. Peegeldusvõime intensiivsuse mõõtmisel on oluline arvestada erinevate valgustingimustega (heleduse tase). Hoolimata edust ennustada värskete saaduste kvaliteeti, valgussensori tehnoloogia abil ei õnnestunud hinnata pestitsiidide jääke.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Huber Flores
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF