Kahtlaste tehingute aruannete genereerimise automatiseerimine Singapuri Rahapesu Andmebüroole: Näide läbi FinTech firma

Nimi
Richard Kuklane
Kokkuvõte
Regulatsioonist tulevate aruannete esitamine on finantsvaldkonnas üha olulisem teema, kuna see on oluline vahend läbipaistvuse, vastutuse ning seaduslike ja eetiliste standardite järgimise tagamiseks. Käesolev töö kirjeldab prototüübi väljatöötamist kahtlustäratavate tehingute aruande (STR-i) täitmise automatiseerimiseks Singapuri finantsluure üksusele (FIU-le). Uurimus analüüsib hetkese STRi täitmise protsessi ja ajakulusid ning kirjeldab lahendust, mis kogub ettevõtte sisestelt mikroteenustelt andmeid ja transformeerib need vastavalt, et automatiseerida STR-i kõige rohkem korduvate osade täitmist. Arendatud prototüüpi testitakse mitme raporteeritavate kasutajaga ning tulemused näitavad, et kasutuselevõtul see vähendab STR-i täitmisele kuluvat aega poole võrra ning tehingute andmete kogumise protsessi täiendamisel võib seda aega vähendada kuni 75%. Lisaks väljatöötatud lahendusele, mis kavatsetakse kasutusele võtta 2023. aasta maikuus, aitab see lõputöö FinTechi valdkonda, pakkudes praktilist lahendust STR-i täitmise automatiseerimiseks FIU-le, vähendades töötajate koormust, inimlikke vigu ning parandades rahapesuvastase võitluse tõhusust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anastasija Nikiforova, Nikita Kuznietsov
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF