QR-koodiga arve maksmine

Nimi
Kristofer Johan Arro
Kokkuvõte
Töös tehakse ülevaade QR-koodiga maksmisest ning luuakse eesrakendus QR-koodiga maksmiseks. Loodud eesrakendus on osa Ektaco AS kassasüsteemide tootest CompuCash. Töös tuuakse välja lehekülje arendamise jaoks kasutatud tehnoloogiad ja nõuded ning kirjeldatakse lehekülje erinevaid komponente. Samuti kirjeldatakse töö testimist ning võimalikke edasiarendusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Janno, Risto Tamme
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF Lisad