COVID-19 mõju hindamine inimese reisiohutuse tunnetusele läbi tviitide analüüsi

Nimi
Anna-Liisa Altmets
Kokkuvõte
COVID-19 pandeemia mitte ainult ei võtnud inimelusid, vaid kahjustas ka tööstusharusid nagu turism, mis moodustab paljudes riikides suure osa SKTst. Pandeemia kahjustas globaalset turismi mitmel viisil, nagu näiteks lendude vähenemine ja tühistamine, piirangud jne. Käesolev magistritöö uurib inimese tunnetust reisiohutusele, kasutades selleks tundeanalüüsi. Reisimisega seotud andmed on kogutud Twitterist ja on jagatud pandeemia tõsiduse ja volüümi järgi gruppidesse, selleks et uurida nende mõju ja mustreid. Töös kasutati RoBERTa baasil eeltreenitud mudelit. Saadud tulemusi võrreldi ajas, et näha, milline on üldine trend. Kuigi enamus teksti lahterdati neutraalseks, oli näha COVID-19 negatiivset mõju. Selleks, et hinnata pandeemia mõju, võrreldi ka sõnade esinemissagedust. Viirusega seotud sõnu kasutati sageli nii positiivsetes kui negatiivsetes tviitides. Uurimistulemustest selgus, et inimesed tühistasid või lükkasid oma reise pandeemia tõttu edasi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Somnath Banerjee, Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF