Algoritmiline definitsioon patsientide trajektooride sarnasusele

Nimi
Sander Tamm
Kokkuvõte
Terviseandmete digitaliseerimine on kaasa toonud võimaluse patsiente omavahel võrrelda. Magistritöö eesmärgiks on luua algoritm, mis võimaldaks hinnata patsientide omavahelist sarnasust, kasutades nende varasemaid haiguste trajektoore. Selleks defineeritakse kaks Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni (RHK) põhist diagnoosi tasemel algoritmi, millest üks tugineb RHK hierarhilisele ülesehitusele ning teine diagnooside tekstipõhisele sarnasusele. Lisaks arvestatakse iga diagnoosi jaoks nende haruldust, tõsidust ning kroonilisust. Nendest arendatakse edasi kaks patsiendi tasemel algoritmi, millel on erinevad eelised ja puudujäägid võrreldes teisega. Lisaks tuuakse välja nende omadusi ning võrreldakse kõiki algoritme omavahel, kasutades genereeritud andmeid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Jaak Vilo
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF