Murelahendajate koostamine Tartu Ülikooli kursuse “Andmebaasid” jaoks ja nende kasutamise analüüs

Nimi
Karl Erik Ott
Kokkuvõte
“Andmebaasid” on Tartu Ülikooli kursus, mille eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade relatsioonilise andmebaasi loomise ja käsitlemise vahenditest ning tutvustada neile relatsiooniliste andmebaaside teoreetilisi aluseid. Kursusele registreeris 2023. aastal 384 üliõpilast 27lt õppekavalt, mistõttu on kursusel osalejate varasem kokkupuude andmebaasidega väga erinev. Selleks, et vähendada õppejõudude koormust ning aidata õppijatel saada kiiremini vastuseid kodutöid lahendades tekkivatele küsimustele koostati antud bakalaureusetöö raames murelahendajad. Murelahendajad on õppevahend, mis koosneb küsimus-vihje paaridest, mille eesmärk on küsimuste abil välja selgitada õppija murekoht ning seejärel pakkuda vihje, mis aitaks ülesannet lahendada. Käesoleva töö raames koostati murelahendajad kuue erineva kodutöö jaoks, kokku 22le ülesandele. Murelahendajate kasutamist analüüsiti kasutades õppijatele saadetud tagasisideküsitlust, milles uuriti, millal murelahendajate poole pöörduti, kui palju abi õppijad murelahendajatest said ning kuidas nad hindavad murelahendajates sisalduva informatsiooni hulka. Lisaks võrreldi murelahendajate kasutajate ning mittekasutajate kodutööpunkte. Murelahendajate kasutajate ja mittekasutajate kodutööpunktides märgatavat erinevust ei esinenud.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik, Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF