Piltide automaatne kirjeldamine eesti keeles

Nimi
Magnus Karlson
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö eesmärgiks on luua rakendus, mis kirjeldab etteantud pilti eesti keeles. Rakenduse loomisega soovitakse leida laste lugemaõppimist toetav lahendus. Töös uuriti arvutinägemise tehnoloogiaid ja pildi kirjeldamise võimalusi ning loodi pildi kirjeldamise rakendus. Vaadeldi kaheastmelisi ja üheastmelisi objektituvastusmudeleid ning rakendusele otsustati valida mudel üheastmeliste mudelite seast. Rakendust anti kasutajatele testimiseks, mille käigus sooviti saada tagasiside rakenduse omaduste ja objektituvastuse võimekuse kohta. Pakuti välja rakenduse edasiarendamise suundi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF