Auditiprotsesside turvariskide juhtimine

Nimi
Madis Valk
Kokkuvõte
Finantsauditi protsessid haldavad hulgaliselt konfidentsiaalseid andmeid erinevatelt sidusrühmadelt, mistõttu on hädavajalik tagada selle teabe turvalisus, et vältida volitamata juurdepääsu, lekkeid või väärkasutust, mis võib põhjustada tõsiseid tagajärgi nii auditeerivale organisatsioonile kui ka selle klientidele. Tavapäraselt kasutatakse nendes protsessides tsentraliseeritud süsteeme, mis on vastuvõtlikud erinevatele turvariskidele, sealhulgas volitamata juurdepääsule, andmete väärkasutamisele ja privaatsuse rikkumisele. Käesolev magistritöö käsitleb traditsioonilisi tsentraliseeritud tööriistu ja plokiahela tehnoloogiat finantsauditi protsesside turvariskide juhtimise kontekstis. Traditsioonilise, tsentraliseeritud lähenemisviisi analüüs keskendub väärtuslike ärivarade tuvastamisele ja turvariskidele orienteeritud mustrite rakendamisele turvariskide tuvastamiseks ja turbenõuete tuletamiseks. Arutletakse ka võimalike lahenduste üle tsentraliseeritud disainis tuvastatud turvariskide maandamiseks. Plokiahela tehnoloogia, mis on detsentraliseeritud ja läbipaistev süsteem, pakub potentsiaalseid eeliseid finantsauditi protsesside turvalisuse suurendamisel. Kuid selle piirangud, nagu konfidentsiaalsus ja skaleeritavus, tingivad vajaduse uurida loalisi plokiahelaid kui tundliku auditiinfo kaitsmiseks sobivat lahendust. Seetõttu uurib see magistritöö R3 Corda platvormi, mis on loaline plokiahel, kui potentsiaalset lahendust auditi protsesside turvariskide haldamiseks. See uurimustöö näitab, et R3 Corda platvormi rakendamine finantsauditi protsessis, klientidelt teabe ja dokumentide vastuvõtmiseks, pakub teadmisi plokiahela tehnoloogia mõjust turvariskidele. Analüüsist selgub, et Corda platvorm tagab andmete tervikluse, jälgitavuse ja käideldavuse, järgides samal ajal ka tundliku audititeabe konfidentsiaalsusnõudeid. See magistritöö näitab, et Corda platvormi rakendamine auditi protsessis tagab turvameetmed ja riskide maandamise. Lisaks annab tsentraliseeritud ja plokiahelapõhiste vastumeetmete võrdlemine arusaama audititeabe turvalisuse seisukohast sobivast lähenemisviisist. Tulemused aitavad kaasa käimasolevale diskussioonile plokiahela tehnoloogia praktilisest rakendamisest finantsauditi protsessides ja turvariskide juhtimises. Need teadmised aitavad sidusrühmadel teha informeeritud otsuseid, kui nad kaaluvad plokiahela tehnoloogia rakendamist finantsauditi ja turvariskide juhtimise kontekstis, pakkudes turvalist ja usaldusväärset alternatiivi traditsioonilistele tsentraliseeritud süsteemidele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF