ReLU närvivõrgu ennustusmääramatuse hindamine regressioonülesannetes

Nimi
Toomas Roosma
Kokkuvõte
Käesolevas töös uuriti ReLU närvivõrgu võimekust enda ruutviga ennustada regressioonülesandel. Närvivõrkude ennustusmääramatuse teadmine on oluline, sest see võimaldab mõista mudeli ennustuste usaldusväärsust. Katsetati nelja erineva ennustatava funktsiooniga ning mõõdeti närvivõrkude ennustuste täpsust. Töös leiti, et nii piirkonnas leiduvate treeningandmete logaritmi pöördväärtus kui ka murdepunktide kogus on hinnangu andmisel olulised. Ühtlasi leiti, et lähemal asuvad murdepunktide ning treeningandmete kogus on olulisem kui kaugemal asuvate kogus.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Meelis Kull
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF