Keskkonnaandmete ja aruannete koostamise haldussüsteem

Nimi
Kristo Hõrrak
Kokkuvõte
Antud magistritöö eesmärk oli rakendada avatud lähtekoodiga tarkvaralahendusi andmehalduslahenduse loomiseks keskkonnaandmete ja -aruannete genereerimiseks. Lahenduse põhieesmärk oli olla abiks avatud teaduse põhisele lähenemisele andmeobjektide ja aruandluse loomisel. Selle jaoks peab lahendus võimaldada genereerida andme objekte versioniseeritud viisil, pakkuda võimalust andmete metaandmetega rikastamiseks ja võimalust aru saada, kuidas andmete objektid üksteisest sõltuvad. Antud andmehalduse viis peaks teadlastel võimaldama täita mitmesuguseid ülesandeid, sealhulgas andmete kogumist, metaandmete sisestamist, andmete versioniseerimist ja objektide loomist. Antud lahenduse kasutamine peab aitama kasutajatel lihtsama vaevaga aru saada, milliste andmetega nad töötavad ja kuidas andmete formeerumine toimub. Töö juurutamise tulemusena töötati välja kahe Tahkuse seirejaama gaasianalüsaatori ja jaama enda jaoks keskkonnaandmete aegridade andmeobjektide ja aruandluse lahedus, mis võimaldab luua andmeobjekte selges, valideeritud, versioniseeritud ja visuaalselt arusaadaval viisil.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Urmas Hõrrak, Priit Adler
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF