Deterministlike ja graaf-närvivõrgu põhiste RDFS-i materialiseerimismeetodite võrdlev analüüs

Nimi
Mart Traagel
Kokkuvõte
Käesolev lõputöö võrdleb deterministlikke Datalogi põhiseid ja kaasaegseid süvaõppe-põhiseid meetodeid Resource Description Framework Schema (RDFS) materialiseerimiseks. Uurimisprotsess jagati hoolikalt eraldi etappideks. Keskne fookus oli uurida kahe meetodi efektiivsust ja tõhusust. Tulemused näitasid, et kuigi süvaõppe meetodid, eriti graaf-närvivõrkude meetodid, demonstreerisid võimet käsitleda keerukat graafistruktuuriga andmeid, olid nad oluliselt aeglasemad kui Datalogi meetodid. Antud tulemused valgustavad mõlema metoodika tugevusi ja piiranguid, pakkudes olulisi teadmisi tulevaseks uurimistööks selles valdkonnas.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Bruno Rucy Carneiro Alves de Lima
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF