Veebikursuse kasutajakogemuse hindamine lähtudes Morville'i kärjemudelist

Nimi
Kati Ilus
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida veebikursuste kasutajakogemust lähtudes Peter Morville’i kärjemudelist ning selle seitsmest komponendist. Töö sisaldab teoreetilist ülevaadet kasutajakogemuse mõistest, Peter Morville'i kärjemudelist ning selle komponentidest ja õppekogemuse disaini eripäradest. Töö raames viidi läbi kaheksa individuaalintervjuud, et välja selgitada, kuidas hindavad kasutajad kasutajakogemuse komponente ning nende olulisust. Intervjueeritud tudengid pidasid kõige olulisemaks kasutajakogemuse komponendiks kasulikkust, seejärel väärtuslikkust ja leitavust. Neile järgnesid kasutatavus ja usaldusväärsus ning kõige vähem oluliseks hinnati ihaldusväärsust ja kättesaadavust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mirjam Paales
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF