Parimate kvaasi-tsükliliste koodide vähekeerukas dekodeerimine

Nimi
Hans Kristjan Veri
Kokkuvõte
Veaparanduskoode kasutatakse laialdaselt tänapäeva kommunikatsioonis, et tuvastada ja parandada vigu, mis võivad tekkida digitaalse info edastamisel. Veaparanduskoodid aitavad tagada usaldusväärset infoedastust, võimaldades vastuvõtjal taastada algse info, isegi kui mõned bitid edastamisel rikuti. Antud uurimistöö keskendub kvaasi-tsükliliste veaparanduskoodide dekodeerimisskeemide parandamisele. Selles töös antakse klassikaline teoreetiline raamistik veaparanduskoodide mõistmiseks. Parimaid tuntuid kvaasi-tsüklilisi koode vaadeldakse kui üldistatud hõredaid paarsuskontrolli koode ning neile otsitakse dekodeerimiseks hästi sobivaid paarsuskontrolli maatrikseid. Pakutakse välja uus dekodeerimisalgoritm, mis kasutab mitut alam-dekodeerijat. Näidatakse, et pikkusega 24 kvaasi-tsüklilise veaparanduskoodi puhul läheneb antud algoritm parimatele võimalikele veamääradele, mis on üldiselt saavutatavad suure ajalise keerukusega algoritmidega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Irina Bocharova; Boris Kudryashov; Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF