Mikrotransaktsioonid IoT seadmetele

Nimi
Oliver Vainikko
Kokkuvõte
Töös uuritakse asjade interneti (ing Internet of Things, IoT) ja plokkahel tehnoloogia kombineerimist, keskendudes XRP Ledger’i ja ESP8266 mikrokontrolleri kasutamisele asjade interneti maksesüsteemis. Uurimistöö peamised eesmärgid olid mõista selle kombinatsiooni eeliseid ja väljakutseid, kujundada ja rakendada asjade interneti maksesüsteem ning hinnata sellise süsteemi kasutajasõbralikkust ja kulutõhusust. Töö peamised leiud olid madalamate tehingutasude valideerimine XRP Ledgeris ja skaleeruva asjade interneti maksesüsteemi demonstreerimine. Vaatamata piirangutele, nagu näiteks reaalajas plokkahelal tehtud maksete kesine arv, annab uurimus paljulubava suuna turvaliste ja kulutõhusate asjade interneti makselahenduste arendamiseks. Võimalikud tulevased uurimused võiksid uurida võrguühenduseta tehingute maksekanaleid (ing Payment Channel), unikaalsete tokenite (ing Unique Token) loomist kohvi müümiseks ning plokkahela maksetasude ajaloo detailset analüüsi.
Uurimustöös täheldati, et asjade interneti mikrotransaktsioonide jaoks paljutõotavat tulevikku.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ulrich Norbisrath
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF