Kuidas puude tagant metsa näha: Uudne andmete loomise lähenemine kaetud objektide liigendamiseks

Nimi
Karl Suurkaev
Kokkuvõte
Masinnägemine on kiiresti arenev akadeemiline valdkond, mida rakendatakse erinevates valdkondades. Sügavõpe ja tehisnärvivõrgud on ühed edukamatest masinnägemise meetoditest, kuid mitmed ülesanded on senini lõplikult lahendamata. Üks olulisim lahendamata probleem on kattuvate objektide tuvastamine ja liigendamine. Käesolev lõputöö pakub välja uue kihilise andmete kogumise meetodi kattuvate objektidega piltide jaoks, mille eesmärk on andmete kvaliteedi parendamine. Andmete kogumiseks kasutati erilahendusena disainitud robootilist süsteemi. Tulemusena saadud andmestikku kasutati U-Net ja YOLOv5 tehisnärvivõrkude treenimiseks. Lisaks treeniti võrdlusena tehisnärvivõrke klassikaliselt annoteeritud andmestiku peal. Lõpuks uuriti ka võimalusi annotatsioonide automaatseks genereerimiseks. Tulemused näitasid, et uus lähenemine saavutab võrreldava kvaliteedi otsese meetodiga, kuid võimaldab potentsiaalselt suuremahulist automaatset andmete märgendamist. See lubaks omakorda saavutada kõrge kvaliteediga tulemusi tänu suuremale treeningandmete mahule.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tõnis Laasfeld, Kaspar Hollo, Dmytro Fishman
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF