Monoliitse arhitektuuri rekonstrueerimine Maksekeskus AS näitel

Nimi
Siim-Morten Ojasalu
Kokkuvõte
Tarkvaraarenduses õige arhitektuuri valimine võib aidata tõsta jõudlust, efektiivsust, turvalisust ja muid olulisi tegureid. Lisaks võib see aidata säästa ressursse tänu parandatud arenduskiirusele ja kiirele juurutamisele. Mikroteenused ja monoliitne arhitektuur on ühed tuntumad arhitektuurid tarkvaraarenduses. Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, milline lahendus sobiks kõige paremini makse- ja tarnemeetodite vahendaja AS Maksekeskuse WooCommerce’i mooduli jaoks. Töös võrreldakse mikroteenuseid, monoliitset arhitektuuri ja nende kahe ühildamisel saadud hübriidarhitektuuri. Arhitektuuriliste lahenduste hindamiseks kasutatakse töös tarkvaraarhitektuuri analüüsi meetodit (software architecture analysis method). Mainitud meetod kasutab analüüsimiseks stsenaariumeid, mille abiga on võimalik hinnata vastavate lahenduste sobivust kuue välja töötatud sammu kaudu. Analüüsi tulemusena jõutakse töös järeldusele, et mikroteenustest ja monoliitsest arhitektuurist koosnev hübriidlahendus on parim Maksekeskuse loodud WooCommerce’i mooduli jaoks. Uue arhitektuuri valimise tulemusena eraldatakse töö käigus ka hetkelisest monoliidist üks teenus ja luuakse sellest eraldiseisev mikroteenus, mis pakub klientidele tarnete jälgimise võimalust.
Käesolev töö on hea näide olukorrast, millal on parimaks lahenduseks nii mikroteenustest kui ka monoliidist koosnev tarkvaraarhitektuur. Töös välja toodud tulemused ja praktiline lahendus aitavad muuta Maksekeskuse loodud mooduli veelgi tõhusamaks ja üleüldise ressursihalduse efektiivsemaks. Lisaks aitavad resultaadid panna aluse edaspidistele töödele, mis analüüsivad arhitektuurilisi lahendusi ning võimalusi liikuda tarkvaraga pilve.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, Reelyka Läheb
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF