Toksilisus Google Play poes: mis, kus ja miks?

Nimi
Triin Pohla
Kokkuvõte
Üha kasvava kasutajaskonnaga mobiilirakendusi kasutab igapäevalt üha enam inimesi, kes annavad aktiivselt tagasisidet rakenduste kohta, mõjutades nii nende kvaliteeti kui teiste kasutajate kogemusi. Vaatamata jätkuvatele jõupingutustele veebisisu modereerimisel, on solvav sõnakasutus kommentaarides tavaline nähtus. Käesolev magistritöö tutvustab laiapõhjalist uuringut toksilise sisu levimusest Google Play poes, kasutades üheksa-aastase perioodi jooksul (jaanuar 2014 kuni jaanuar 2023) enam kui 5800 rakendusele kirjutatud peaaegu 60 miljonit arvustust. Selleks treenime RoBERTal põhineva mitmeklassilise toksilisuse klassifikaatori, mis eristab 88%-täpsusega nelja tüüpi arvustusi, sealhulgas toksilisi ja toksilis-kriitilisi kommentaare. Analüüsi tulemustest selgub, et keskmiselt sisaldab 3,5% kõikidest arvustustest toksilist sisu ning kuigi otseselt halvustavate kommentaaride osakaal on peaaegu dekaadi jooksul püsinud 1% lähedal kõikidest arvustustest, siis toksilis-kriitiliste arvustuste osakaal on vaikselt kasvanud 2014. aasta jaanuaris vähem kui kahelt protsendilt 2023. aasta jaanuariks veidi enam kui kolmeni. Suured muudatused kasutajakogemuses või eeskirjades võivad suurendada toksilis-kriitiliste kommentaaride osakaalu. Välised sündmused, nagu COVID-19 ja Venemaa sissetung Ukrainasse, ei näi avaldavat rakenduste kommentaariumile märgatavat negatiivset mõju. Käesolev töö aitab laiemalt mõista digitaalset suhtlust ja kasutajakäitumist, toksilise sisu erinevaid tahke ning mõju veebiplatvormide sisu modereerimise strateegiate ja kasutajate kaasamispoliitika tõhustamisele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Vigneshwaran Shankaran, Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF