Psühhedeelsete nägemuste uurimine konvolutsiooniliste närvivõrkude üksuste visualiseerimise kaudu

Nimi
Carolin Lüübek
Kokkuvõte
Konvolutsioonilised närvivõrgud mudeldavad primaatide nägemissüsteemi ning nende üksuste visualiseerimisel on sarnaseid jooni psühhedeelsete nägemustega, kusjuures visualisatsioonide mõju on analoogne nii tehislikes kui bioloogilistes nägemissüsteemides. Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse, kas konvolutsiooniliste närvivõrkude üksuste visualisatsioonide psühhedeelsus võib tehislike ja bioloogiliste nägemissüsteemide vahelisele sügavamale sarnasusele viidata.
Bakalaureusetöö põhiline uurimisküsimus on, kas efektiivsete ja ebaefektiivsete nägemissüsteemi mudelite üksuste visualisatsioonide psühhedeelsuse vahel on erinevus. Tulemuste põhjal on efektiivsema nägemissüsteemi mudeli visualisatsioonid psühhedeelsete nägemustega sarnasemad, mida loetakse sellele viitavat, et efektiivsemate mudelite arvutuslikud mehhanismid võivad psühhedeelsete nägemuste tekkemehhanisme selgitada. Lisaks osutavad tulemused sellele, et psühhedeelsete nägemuste kujunemisel mängib rolli esmase nägemisala aktiivsus, ning tehislike ja bioloogiliste nägemissüsteemide vaheline analoogia on varasemas töötlusetapis tugevaim neuronite tasandil, kuid hilisemas töötlustapis kõrgemal hierarhiatasandil.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Aru
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF