Asjade Internet finantstööstuses

Nimi
Narmin Ahmadova
Kokkuvõte
Tehnoloogia arenguga kaasneb innovatsioon, mille tulemusena võetakse kasutusse uuenduslikke lahendusi ja tehnoloogiaid. Minu uurimusvaldkonnaks sai asjade internet. Paljud erinevad tööstused on arendanud ja integreerinud asjade interneti oma tööprotseduuri. Samas finantssektor on selles vallas vähem uuenduslik olnud.
See lõputöö põhineb kuuel põhilsel küsimusel, eesmärgiga mõista, kuidas finantssektor saab asjade internetti effektiivsemalt kasutada. Uurimuses on kasutatud kirjanduslikke allikaid ja intervjueerimist. Materjali on analüüsitud ja täpsustatud vastavalt teema kontseptuaalsele raamistikule.
Lõputöö annab märkimisväärse panuse asjade interneti erinevate kasutsjuhtude kategoriseerimisse. Täpsustades asjade interneti rakenduste kasutamist finantsvaldkonnas. Lisaks toob see paremini välja IoT-tehnoloogia juurutamise eeldused ja võimalused. Raamistik kirjeldab seejuures iga kasutusjuhtumi mõju ja väärtust ning selle uue tehnoloogia laialdase integreerimisega seotud väljakutseid, ajakava kuid ka takistusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF