Visuaalne redigeerija äriprotsesside modelleerimise keelele Declare

Nimi
Timothy Iyanuoluwa Fadayini
Kokkuvõte
Äriprotsesside modelleerimine esindab infovoogu, äritegevust ja otsustusloogikat äriprotsessides. Protsessimudelid võib jagada vähemalt kaheks tüübiks, protseduurilisteks ja deklaratiivseteks protsessimudeliteks. Protseduuriliste mudelite eesmärk on kirjeldada protsesse otsast-lõpuni ning sellest tulenevalt on nende mudelite põhjal lubatud ainult need tegevused, mis on selgesõnaliselt käivitatud juhtimisvoo kaudu. See võib aga kiiresti muutuda tülikaks, seda eriti juhul kui protsess on lõdvalt struktureeritud või hõlmab paljusid variante. Näiteks võib haiglaprotsess kiiresti muutuda loetamatuks, kuna mudelis patsiendi ravi täielik modelleerimine eeldaks kõikvõimalike kliiniliste teide modelleerimist. Sellistel juhtudel on deklaratiivne modelleerimine sageli parem valik. Deklaratiivne modelleerimine võimaldab modelleerijatel töövoogude täieliku otsast-lõpuni kirjeldamise asemel keskenduda lubatud tegevusvoogude kitsendustele, ning lähtub põhimõttest et kui mingi töövoog ei riku neid kitsendusi siis see töövoog on lubatud. Protsessimudelitega töötamiseks on saadaval mitmeid rakendusi, näiteks Disco ja Apromore protseduuriliste mudelite, ning RuM deklaratiivsete mudelite jaoks. See lõputöö keskendub RuM-ile. Täpsemalt tugineb see A. Almani magistritööle "Töölauarakendus täiustatud ärireeglite kaevandamiseks", et täiustada RuM-i veelgi, töötades välja uue visuaalse protsessimudeli redaktori protsesside modelleerimiskeele Declare jaoks. See uus redaktor on välja töötatud algusest peale eesmärgiga asendada praegune, peamiselt tabelipõhine redaktor, atraktiivsema, lihtsamini kasutatava ja sujuvama mudeliredaktoriga, kus kasutaja saab töötada otse Declare mudeli graafilise esitusega. Selle kaudu lahendab käesolev lõputöö ühe raskema A.Almani lõputöös välja toodud võimalikest RuM rakenduse edasiarendustest. Käesoleva lõputöö käigus valminud mudeli redigeerija hindamiseks viidi kasutustestid kümne valdkonna eksperdiga ning nende testide peamised järeldused on esitatud käesoleva lõputöö osana.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Anti Alman, Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF Lisad