Skaleeritavuse hindamine plokiahelaga IoT-rakendustes

Nimi
Heikki Santeri Sipilä
Kokkuvõte
Plokiahela kasutamine Asjade Internetis (IoT) on loonud tee detsentraliseeritud IoT-rakenduste loomisele. Plokiahela integreerimine IoT-ga ei ole aga lihtne ja pakub erinevaid väljakutseid. Tegime nende võimalike väljakutsete uurimiseks läbi süstemaatilise kirjanduse ülevaate (SLR). SLR tulemuseks oli kaks järeldust. Esimene järeldus oli, et plokiahela toega IoT-rakenduste võimalikud mastaapsuse probleemid hõlmavad salvestus-, võrgu-, töötlemis- ja läbilaskevõimega seotud väljakutseid. Teine järeldus oli, et praeguses kirjanduses puuduvad vahendid ja meetodid nende mastaapsuse väljakutsete hindamiseks. Me tegeleme selle uurimislüngaga, pakkudes esmalt meetodi mastaapsuse hindamise tööriista loomiseks plokiahela toega IoT-rakenduste jaoks. Seejärel tutvustatakse seda meetodit selles lõputöös, kavandades, juurutades ja valideerides tööriista, mida saab kasutada nende rakenduste skaleeritavuse hindamiseks. Meie pakutud tööriist kasutab olemasolevat virtualiseerimistarkvara, et luua simuleeritud IoT-seadmeid, mis võimaldab testida nende rakenduste mastaapsust ilma füüsilisi seadmeid kasutamata. Valideerisime tööriista skaleeritavuse testimisega selle lõputöö osana välja töötatud kontseptsiooni tõestusega plokiahela toega IoV-rakendusega. Seejärel analüüsiti nende testide tulemusi ja hinnati tööriista teostatavust sobivaks skaleeritavuse testimiseks maksimaalselt 24 seadmega.


Käesolevat tööd on toetanud Euroopa Liit toetuslepingu nr 101087529 alusel. Selles sisalduvad seisukohad ja arvamused kuuluvad siiski ainult autori(te)le ning need ei pruugi ühtida Euroopa Liidu ega Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti seisukohtade ja arvamustega. Ei Euroopa Liit ega toetuse andja saa nende eest vastutada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Mubashar Iqbal, Abasi-amefon Obot Affia, Russell W. F. Lai
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF