iOS rakenduste ligipääsetavuse täiustamine: testimise ja juhiste automatiseerimine

Nimi
Karina Karimova
Kokkuvõte
Mobiilirakenduste ligipääsetavus on kasutajaliidese ja kogemuse oluline osa, mis tagab, et kõik inimesed, olenemata nende puuetest, nagu pimedus, vaegnägemine või värvipimedus, pääsevad edukalt digitaalse toote funktsioonidele ligi ja saavad neid kasutada. Arvestades nutitelefonide laialdast kasutust ja seda, et need on muutunud igapäevase rutiini lahutamatuks osaks, on oluline tõsta mobiilirakenduste ligipääsetavuse taset.
Selle uuringu esmane eesmärk on aidata kaasa kaasavamate mobiilirakenduste, eelkõige Apple'i pakutava iOS platvormil põhinevate, arendamisele. Hetkel on puudus tasuta automatiseerimise tööriiste, mis aitaksid tuvastada mobiilirakenduste ligipääsetavuse probleeme. Seega on käesoleva lõputöö raames välja töötatud automaatne testimistööriist nimega Open Accessibility Tool (OAT), millega on võimalik tuvastada ligipääsetavuse vigu ja genereerida veaaruandeid.
OAT-tööriist põhineb Euroopa valitsuse määrustes, üldtunnustatud standardites ja Apple'i kasutajaliidese kujundamise põhimõtetes nõutavate ligipääsetavuse juhiste esialgsel põhjalikul uurimisel. Juhiseid ja nende edukriteeriume hinnatakse vastavalt nende võimele toetada iOS rakenduste automaattestimist. Nendest eeldustest lähtuvalt arendati välja tööriist, mis aitab rakendustel tagada ligipääsetavust vastavalt kriteeriumitele.
Arvestades selle teema olulisust ja selle dünaamilist olemust, arendati OAT välja kui avatud lähtekoodiga teek, mis pakub mugavaid võimalusi oma funktsionaalsuse laiendamiseks moduleeritud arhitektuuri ja kaasaegse tehnilise pinu abil. Tööriista kvaliteedi tagab ulatuslik koodikatvus, mis hõlmab kõiki kehtivaid ligipääsetavuse kontrolle.
OAT-tööriista kontrolliti näidisprojektides. Lisaks on turul pakutavate lahenduste kohta tehtud võrdlev analüüs. Tulemused näitavad OAT-tööriista paremust tuvastatud probleemide arvu osas võrreldes konkureeriva tasuta alternatiiviga.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ishaya Peni Gambo
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF