Andmete kogumise ja ettevalmistamise tööriist Cumulocity-põhiste lahenduste jaoks

Nimi
Artem Grukhal
Kokkuvõte
Linna infrastruktuuri areng kasvab nii kiiruselt kui ka mahult. Linna
"targaks linnaks" muutmise kontseptsioon on vajalik, et linna taristut saaks tõhusamalt kohendada kasvava rahvastiku keskkonnas ning tuleviku suundasid paremini ennustada, vähendades linnaametnike üleliigset tööd. Siiski on palju väljakutseid, millest tuleb üle saada et rakendada targa linna kontseptsiooni ja panna see toimima sõltumata linna suurusest, rahvaarvust ja teistest parameetritest. Veelgi enam, et selliste rakenduste andmeid tõhusalt hallata, peab olema süsteem, mis aitaks andmeteadlastel arukate linnade toodetud andmetest ülevaadet teha, analüüsida ja nendega töötada. Käesolevas lõputöös püütakse välja pakkuda lahendus, mille funktsioonid on vajalikud targa linna süsteemide nutikaks toimimiseks ja kirjeldatakse kõige olulisemad nõuded süsteemi toimimiseks.
See töö uurib olemasolevaid suuremahuliste andmete visualiseerimis- ja analüüsiplatvorme ning proovib hinnata nende rakendandatavust Tartu Ülikooli Delta hoone asjade interneti stsenaariumi jaoks, mis praegu kasutab andmetega töötamiseks Cumulocity asjade interneti platvormi. Eeliseid ja miinuseid hinnatakse eelnimetatud stsenaariumi kontekstis, kirjeldatakse lahenduse arhitektuuri ja tehakse järeldusi uuringust. Edasi tutvustatakse ja kirjeldatakse lahendust koos viidetega varasemalt defineeritud nõuetele ning lõpuks viiakse läbi süsteemi nõuete valideerimine eelneva stsenaariumi kontekstis.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF