Lähenemisviis mikroteenusepõhiste rakenduste kujundamiseks, kasutades domeenipõhist disaini lähenemisviisi ja puhta arhitektuuri põhimõtteid

Nimi
Daichi Ando
Kokkuvõte
Praegust tarkvarateenuste maastikku iseloomustab kasvav keerukus, mis eeldab kiire arenguga sammu pidamiseks kohanemisvõimelisi muudatusi tarkvara arhitektuuris. Kuna tarkvaraarhitektuur põhjalikult mõjutab koodikorraldust, on populaarsust kogunud mikroteenuste arhitektuuri kasutuselevõtt süsteemide jagamiseks hallatavateks teenusteks. Kuid arvukate väikeste teenuste arendamine ja haldamine kujutab endast väljakutset. Sel- le probleemi lahendamiseks tutvustatakse käesolevas magistritöös uudset lähenemisviisi, mis ühendab puhta arhitektuuri ja valdkonnapõhise disaini põhimõtted mikroteenuste arhitektuuri ülesehitamiseks. See metoodika kasutab sisendina ulatuslikke ärinõudeid ja toodab väljundina koodirepositooriumi prototüübi. Uurimuses antakse ülevaade sellest lähenemisviisist ja esitatakse praktiline kasutusjuhtum, kus seda rakendatakse tegeliku koodiga. Lisaks analüüsitakse selle lähenemisviisi tulemuslikkust, võrreldes seda traditsioonilise tarkvaraarhitektuuri paradigma MVC (Mudel, Vaade, Kontroller) abil.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Mohamad Gharib
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF Lisad